You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ խնամք

Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ խնամք

Ճառագայթային թերապիա

Ճառագայթային թերապիա

Ակնաբուժություն

Ակնաբուժություն

Ուրոլոգիա

Ուրոլոգիա

Պլաստիկ վիրահատություն

Պլաստիկ վիրահատություն

Օրթոպեդիա և վնասվածքների վիրահատություն

Օրթոպեդիա և վնասվածքների վիրահատություն

Քիթ, կոկորդ, ականջ

Քիթ, կոկորդ, ականջ

Գինեկոլոգիա

Գինեկոլոգիա

Արյունաբանություն և ուռուցքաբանություն

Արյունաբանություն և ուռուցքաբանություն

Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա

Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա

Էնդոկրինոլոգիա

Էնդոկրինոլոգիա

Նեֆրոլոգիա ,Երիկամաբանություն. ընդհանուր բժշկություն

Նեֆրոլոգիա ,Երիկամաբանություն. ընդհանուր բժշկություն

Թոքաբանություն ,վիրաբուժություն

Թոքաբանություն ,վիրաբուժություն

Ռևմատոլոգիա և կլինիկական իմունոլոգիա

Ռևմատոլոգիա և կլինիկական իմունոլոգիա

Սրտաբանություն և անգիոլոգիա

Սրտաբանություն և անգիոլոգիա

Ռադիոլոգիա

Ռադիոլոգիա

Նյարդավիրաբուժություն

Նյարդավիրաբուժություն

Նյարդաբանություն

Նյարդաբանություն

Պաթոլոգիա

Պաթոլոգիա

Տնային բժիշկ

Տնային բժիշկ